Batxillerat

A Pineda enfoquem el Batxillerat com un període per obrir horitzons i preparar-se per a un futur ple d’oportunitats i per ser agents de canvi en la societat. Una carrera professional d’èxit no consta només d’una bona preparació acadèmica. És essencial aconseguir un alt grau d’autoconeixement i unes habilitats emocionals i personals que permetin desenvolupar-se i ser líder en un entorn canviant.
Donem especial importància a potenciar els propis talents i a consolidar la capacitat d'esforç que permetrà a les nostres alumnes aconseguir les seves fites tant professionals com personals. En aquesta etapa és clau la preparació acadèmica per als estudis posteriors -universitaris o professionals- i el contacte amb el món laboral per tal de conèixer bé les diferents sortides professionals i poder escollir lliurement.
Itineraris

Els alumnes de batxillerat poden escollir entre 3 itineraris diferents. Aquests itineraris donen accés a més de 120 titulacions universitàries.

  • CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
Dirigit als alumnes interessats en les ciències -tant en l'àmbit biosanitari com el experimental-, a més de les matemàtiques, la física, l'arquitectura i el món de les enginyeries.

  • CIÈNCIES SOCIALS
Dirigit als interessats en les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

  • HUMANÍSTIC
Dirigit a alumnes amb inquietuds relacionades amb les ciències humanístiques, els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals i l'anàlisi de la història.

Currículum Batxillerat curs 2021-2022

Matèries comuns  1r. Batxillerat 2n. Batxillerat
Llengua i literatura catalana 2 2
Llengua i literatura castellana 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2  
Historia de la filosofia   3
Ciències per al món contemporani (cultura Científica) 2  
Educació física 2  
Història   3
Tutoria 1 1
Religió 1*  
Treball de recerca   (2)
* Encara que la religió és computable, en el nostre cas no.


Matèria comuna d’opció (1) 1r. Batxillerat 2n. Batxillerat
Ciències i tecnologia: Matemàtiques 4 4
Ciències socials: Matemàtiques aplicades CS 4 4
Humanitats: Llatí 4 4


Matèries modalitat (2) 1r. Batxillerat 2n. Batxillerat
Ciències i tecnologia
Química 4 4
Física 4 4
Biologia 4 4
Dibuix Tècnic 4  
Tecnologia industrial   4


Matèries modalitat (2) 1r. Batxillerat 2n. Batxillerat
Ciències socials i humanitats                              
Economia d’empresa 4 4
Història contemporània 4  
Geografia   4
Història de l’art   4
Cultura audiovisual 4 4
Literatura castellana 4  


Matèries modalitat o especifica 1r. Batxillerat 2n. Batxillerat
Psicologia 2  
Sociologia 2  

Projectes de Batxillerat
ENGLISH PROJECT ENGLISH PROJECT
Think in English, speak in English, live in English. Fem de l’anglès un idioma natural i útil per a nosaltres.
Projecte RED Projecte RED
Pineda L'H report: Un projecte en el qual tenen l'oportunitat de convertir-se en periodistes i redactar i gestionar el seu propi diari digital.
DONA I TECNOLOGIA DONA I TECNOLOGIA
ORATÒRIA I DEBAT ORATÒRIA I DEBAT
Parlar, argumentar i debatre en públic. Comunicar les pròpies idees amb el llenguatge verbal i no verbal.
ESCOLA VERDA ESCOLA VERDA
Aprendre a viure de manera sostenible. Buscar alternatives i solucions pràctiques per tenir cura del planeta.
LOVE & LIVE LOVE & LIVE
Desenvolupament de l’afectivitat i de les relacions personals i socials.
FES SOMRIURE, l’escola solidària FES SOMRIURE, l’escola solidària
La solidaritat com a forma de vida. Integrar valors humans, socials, democràtics i cívics en el nostre dia a dia.
ENGLISH PROJECT ENGLISH PROJECT
Think in English, speak in English, live in English. Fem de l’anglès un idioma natural i útil per a nosaltres.
Projecte RED Projecte RED
Pineda L'H report: Un projecte en el qual tenen l'oportunitat de convertir-se en periodistes i redactar i gestionar el seu propi diari digital.
DONA I TECNOLOGIA DONA I TECNOLOGIA
ORATÒRIA I DEBAT ORATÒRIA I DEBAT
Parlar, argumentar i debatre en públic. Comunicar les pròpies idees amb el llenguatge verbal i no verbal.
ESCOLA VERDA ESCOLA VERDA
Aprendre a viure de manera sostenible. Buscar alternatives i solucions pràctiques per tenir cura del planeta.
LOVE & LIVE LOVE & LIVE
Desenvolupament de l’afectivitat i de les relacions personals i socials.
FES SOMRIURE, l’escola solidària FES SOMRIURE, l’escola solidària
La solidaritat com a forma de vida. Integrar valors humans, socials, democràtics i cívics en el nostre dia a dia.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers l'única finalitat dels quals és possibilitar la navegació, la comunicació de l'usuari amb la xarxa per a prestar-li el servei sol·licitat i realitzar estadístiques de visites. No emmagatzemem cap mena de dada de caràcter personal.
Política de galetes