Producció audiovisual i espectacles

Aquest cicle capacita a l'estudiant per a organitzar i produir tot tipus d'esdeveniments i espectacles, com ara concerts, actes esportius, representació d'artistes, esdeveniments e-sports, etc.

Tècnic o tècnica Superior en Producció Audiovisual i Espectacles

Aquests estudis capaciten per a definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics..

 • Planificació de Projectes Audiovisuals (231 hores)
 • Gestió de Projectes de Cinema, Vídeo i Multimèdia (132 hores)
 • Gestió de Projectes de Televisió i Ràdio (99 hores)
 • Planificació de Projectes d’Espectacles i Esdeveniments (165 hores)
 • Gestió de Projectes d’Espectacles i Esdeveniments (99 hores)
 • Recursos Expressius Audiovisuals i Escènics (165 hores)
 • Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escènics (198 hores)
 • Administració i Promoció d’Audiovisuals i Espectacles (165 hores)
 • Eines Informàtiques pel Desenvolupament de Projectes Audiovisuals i d’Espectacles (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Producció d’Audiovisuals i Espectacles (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys.
 
Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d'accés. Per a presentar-se és necessari tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l'any natural en el qual es realitza la prova.
Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com:

 • ajudant de producció de cinema
 • ajudant de producció de vídeo
 • ajudant de producció de televisió
 • ajudant de producció d’animació
 • ajudant de producció de multimèdia
 • ajudant de producció de ràdio
 • cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments
 • ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments
 • gerent de companyia.
Matrícula: 200€.
Cost anual per curs: 2000€, a abonar en 10 mensualitats de 200€.

Incripcions: Omple el formulari aquí.
Cicles formatius
Aplicacions Multiplataforma Aplicacions Multiplataforma
Aquests estudis oficials capaciten per a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma.
Aplicacions Web Aplicacions Web
La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a tots els sectors ha fet créixer la demanda d'experts en aplicacions per a entorns web.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers l'única finalitat dels quals és possibilitar la navegació, la comunicació de l'usuari amb la xarxa per a prestar-li el servei sol·licitat i realitzar estadístiques de visites. No emmagatzemem cap mena de dada de caràcter personal.
Política de galetes