Aplicacions Web

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a tots els sectors ha fet créixer la demanda d'experts en aplicacions per a entorns web.

Tècnic o tècnica Superior en Aplicacions Web

Aquests estudis capaciten per a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model utilitzat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes Informàtics (198 hores)
 • Bases de Dades (231 hores)
 • Programació (297 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (99 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament Web a Entorn Client (165 hores)
 • Desenvolupament Web a Entorn Servidor 165 hores)
 • Desplegament d’Aplicacions Web (99 hores)
 • Disseny d’Interfícies Web (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys.

 

Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d'accés. Per a presentar-se és necessari tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l'any natural en el qual es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.


Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com:

 • programador web
 • programador multimèdia
 • desenvolupador d’aplicacions en entorns web.
Matrícula: 200€.
Cost anual per curs: 2000€, a abonar en 10 mensualitats de 200€.

Incripcions: Omple el formulari aquí.
Cicles formatius
Aplicacions Multiplataforma Aplicacions Multiplataforma
Aquests estudis oficials capaciten per a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma.
Producció audiovisual i espectacles Producció audiovisual i espectacles
Aquest cicle capacita a l'estudiant per a organitzar i produir tot tipus d'esdeveniments i espectacles, com ara concerts, actes esportius, representació d'artistes, esdeveniments e-sports, etc.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers l'única finalitat dels quals és possibilitar la navegació, la comunicació de l'usuari amb la xarxa per a prestar-li el servei sol·licitat i realitzar estadístiques de visites. No emmagatzemem cap mena de dada de caràcter personal.
Política de galetes