Aplicacions Multiplataforma

Aquests estudis oficials capaciten per a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma.

Tècnic o tècnica Superior en Aplicacions Multiplataforma.
Perfil: Videojocs i Oci Digital


Aquests estudis capaciten per a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics.
(1.683 lectives i 317 de pràctiques en un centre de treball).
 • Sistemes Informàtics (167 hores)
 • Bases de dades (138 hores)
 • Programació (230 hores)
 • Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (91 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (60 hores)
 • Accés a Dades (80 hores)
 • Desenvolupament d'Interfícies (94 hores)
 • Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (99 hores)
 • Programació de Serveis i Processos (87 hores)
 • Sistemes de Gestió Empresarial (55 hores)
 • Game Design (31 hores)
 • Disseny 2D i 3D (99 hores)
 • Programació de Videojocs 2D i 3D (188 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys.
 
Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d'accés. Per a presentar-se és necessari tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l'any natural en el qual es realitza la prova.
Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.


Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com:

 • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques de propòsit general i en l'àmbit de l'entreteniment i de la informàtica mòbil.
Matrícula: 200€.
Cost anual per curs: 2000€, a abonar en 10 mensualitats de 200€.

Incripcions: Omple el formulari aquí.
Cicles formatius
Aplicacions Web Aplicacions Web
La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a tots els sectors ha fet créixer la demanda d'experts en aplicacions per a entorns web.
Producció audiovisual i espectacles Producció audiovisual i espectacles
Aquest cicle capacita a l'estudiant per a organitzar i produir tot tipus d'esdeveniments i espectacles, com ara concerts, actes esportius, representació d'artistes, esdeveniments e-sports, etc.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers l'única finalitat dels quals és possibilitar la navegació, la comunicació de l'usuari amb la xarxa per a prestar-li el servei sol·licitat i realitzar estadístiques de visites. No emmagatzemem cap mena de dada de caràcter personal.
Política de galetes