Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Servei Mèdic

Assistència mèdica per accident escolar

Pineda té contractada una pòlissa que atén els accidents que es produeixen tant al col·legi com a les sortides culturals, excursions o convivències. Aquesta assegurança no cobreix les malalties comunes ni els accidents que siguin aliens a les activitats del centre.

Si l'accident té lloc durant el trajecte d'anada o de tornada, és la família qui ha d'anar directament al centre assistencial determinat per l’asseguradora i aquest sol·licitarà a Pineda les dades que siguin necessàries.

 

Revisió mèdica

D'acord amb el Programa de Salut Escolar, a tots els alumnes de 4 anys —o alumnes més grans que s'incorporin al col·legi per primera vegada- se'ls efectuarà un examen de salut sempre que no estiguin ja controlats en un centre d'atenció primària mitjançant el Programa de Seguiment del Nen Sa. Un cop el col·legi disposa dels resultats, s'informa oportunament a les famílies.

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda