Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Activitats Extraescolars

 ACTIVITATS EN HORARI  DE MIGDIA

 ACTIVITATS EN HORARI  DE TARDA

Informació i condicions

UBICACIÓ: instal·lacions de Pineda i clubs Torxa i Rumbau.

CALENDARI: les activitats comencen la primera setmana doctubre i finalitzen la primera quinzena de juny. El vòlei i el bàsquet tindran dues setmanes “d’open class”  (inici 18 de setembre) amb l’objectiu de que les vostres filles puguin provar aquests esports.

HORARI MIGDIA: franja horària de migdia durant els dies lectius del curs escolar (excepte els dies d’excursió).

HORARI TARDA: de 17.15 a 19.30 hores durant els dies lectius del curs escolar.

PREUS: 

 • Coral, escacs, teatre: 8€ mensuals.
 • Happy Sport: 20 € mensuals
 • Vòlei i bàsquet: 40 € mensuals (+pagament 25 € material anual)
 • Intelligo 5è i 6è: 40€ mensuals (+ associar-se als clubs)
 • Intelligo 5è i 6è + esport: 50€ mensuals (+ associar-se als clubs)
 • Intelligo a partir de 1r d’ESO: informació als clubs.
 • Alemany: 30 € mensuals
 • Debat: 30 € mensuals

FORMA DE PAGAMENT

 • Coral, escacs, teatre: el pagament s’efectuarà a través d’un rebut de 72€ anuals cobrat a mitjans d’octubre a través del banc per l’empresa encarregada de l’activitat.
 • Happy Sport, alemany, debat: el pagament s’efectuarà a través d’un rebut trimestral per part de l’escola
 • Intelligo, vòlei i bàsquet: el pagament s’efectuarà a través de rebuts mensuals per par de les associacions Torxa i Rumbau

Les activitats Coral, escacs, teatre i Happy Sport estan supeditades a un mínim de 20 alumnes per nivell (tenint preferència les primeres apuntades).

FORMA D'INSCRIPCIÓ: a través del formulari que hi ha dins de l'apartat de cada activitat. L’alumna que es dona d’alta a l’activitat es compromet a assistir tot el curs. No podrà donar-se de baixa sense motius justificats.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: a partir del dia 15 de setembre fins el 30 de setembre.

INSCRIPCIÓ:

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda