Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Protecció de Dades Personals

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal :

Les dades personals facilitades en emplenar aquest formulari seran incorporades al nostre fitxer de registrades, la finalitat del qual és facilitar la informació requerida pel registrat, usuari o afectat a través dels serveis que ofereix aquesta web, d'acord amb l'establert en la vigent Llei de Protecció de Dades Personals.

Amb l'emplenament del formulari i l'enviament del mateix, el registrat, usuari o afectat dóna el seu consentiment al tractament de dades del mateix per poder oferir el servei sol·licitat.

El registrat té dret a accedir al fitxer, rectificar les seves dades, o cancel·lar-los conforme estableix la Llei de Protecció de Dades.

Les dades aportades seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat esmentada.

Per exercir aquest dret pot posar-se en contacte amb el responsable del fitxer enviant el missatge a la següent adreça LOPD@pineda.es

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda