Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Informació Copyright

Propietat Intel·lectual del contingut d'aquesta web:

Tot el contingut que apareix en aquesta web, així com la informació, imatges, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs i codis font en qualssevol dels tipus de llenguatge de programació utilitzats, són una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany als seus autors i està protegida pels drets de © copyright i propietat intel·lectual.

Així mateix, tots els gràfics, esquemes, diagrames i informes d'aquesta web, amb la informació que en ells apareix, i que han estat cedits per tercers, són propietat dels seus autors i estan protegits pels drets de © copyright i propietat intel·lectual.

PINEDA i AVANTIS són marques protegides legalment i propietat del seu titular.

Queda prohibida la reproducció, imitació, modificació, distribució, transformació dels continguts d'aquesta web i qualssevol altres actes que contravinguessin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

La informació d'aquesta web només podrà ser utilitzada per aquelles persones expressament autoritzades per a això per l'autor.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualssevol altres normes nacionals i comunitàries, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

Més informació: info@pineda.es

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda