Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Educació Infantil: Avantis

Avantis és el centre d'educació infantil de Pineda i Xaloc. Està situat al costat de tots dos col·legis. Es tracta d'un nou concepte d'educació per a nens i nenes des dels 0 als 6 anys que integra, mitjançant el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, les últimes investigacions dels sistemes pedagògics infantils actuals com els programes d'estimulació primerenca, el mètode de la pedagogia científica de Maria Montessori, el treball per projectes de l'Escola de la Creativitat, el Mètode Decroly i l'aprenentatge significatiu d’Ausubel. A més, perquè l'alumne assimili de forma natural les noves tecnologies i els idiomes, Avantis ofereix un ensenyament trilingüe des del primer cicle, amb professores natives i aules amb ordinadors per a nens i nenes a partir dels dos anys.

Avantis contribueix a la conciliació de la vida familiar i laboral, per la qual cosa disposa del servei Work and Family que, entre altres avantatges, proporciona a pares i mares flexibilitat horària.

Avantis també ofereix la continuïtat de la seva formació en els centres Pineda i Xaloc, garantint amb això una educació de qualitat des dels 0 anys fins a la incorporació dels alumnes a la universitat o al món laboral.

Visita la web d'Avantis:
www.avantis.edu.es

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda