Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Qui som

Pineda és un centre docent concertat per la Generalitat de Catalunya que comprèn totes les etapes educatives, des d'Educació infantil fins a Batxillerat. Està situat a l'àrea metropolitana de Barcelona, en una zona geogràfica moderna i cosmopolita al costat de la nova Plaça Europa, a la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat.

La missió de Pineda és garantir l'autèntic desenvolupament integral de cada alumna en particular, a través d'un ensenyament de qualitat obert a tothom, compromès amb l'avantguarda pedagògica i les necessitats socials, i recolzat en el sentit cristià de la vida.

Les característiques de la nostra acció educativa estan vinculades a l'educació en valors, entre els quals destaquen la dignitat de la persona, la llibertat i responsabilitat personal, el pluralisme i la igualtat d'oportunitats, l'esforç, el valor de la raó, la ciència i la cerca de la veritat.

Aquests objectius es desenvolupen a través de l'atenció personalitzada. L'educació que oferim es centra en el tracte individual, que afavoreix l'optimització de les capacitats de cada alumna, de manera que s'aconsegueix un major i més complet desenvolupament personal. El col·legi duu a terme la seva missió comptant sempre amb el paper imprescindible dels pares, que són els principals educadors de les seves filles. Per això posa a disposició de les famílies els mitjans que proporciona l'Escola de Pares de Pineda.

El model educatiu que escull Pineda per dur a terme aquesta personalització és l'educació diferenciada, una opció que respon als diferents ritmes d'aprenentatge i maduració de nois i noies. Amb això es pretén aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats de cadascun i la veritable igualtat d'oportunitats, així com la superació dels estereotips de gènere.

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda