Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Qualitat

Pineda promou una educació de qualitat que consisteix a prestar un excel·lent servei als pares i alumnes en particular i a la societat en general. Per aquest motiu, a més a més d'atendre els coneixements que va adquirint cada alumna, el nostre repte principal és desenvolupar la seva personalitat i potenciar les seves qualitats. Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant el treball d'un equip de professionals altament qualificats i amb valors compartits; un projecte pedagògic que uneix el rigor acadèmic i la innovació pedagògica i tecnològica; i una clara orientació cap a les persones.

L'atenció personalitzada és un dels pilars de l'educació a Pineda. Per això cada alumna té una preceptora que l’aconsella i orienta perquè actuï amb llibertat i responsabilitat, amb l'objectiu d'adquirir la maduresa personal. Cada preceptora dedica aproximadament 300 hores anuals a l'atenció individual de les alumnes i les seves famílies.

Aquesta atenció individualitzada pretén, a més a més, facilitar la continuïtat de l'ambient familiar i escolar fent més fluïda la comunicació entre pares i filles. D'aquesta manera, a través de la col·laboració del col·legi amb la família, s'estableixen pautes educatives amb l’objectiu d'aconseguir el desenvolupament integral de cada alumna.

Una altra de les claus per aconseguir la major qualitat educativa és la formació permanent del nostre professorat, que reflexiona sobre l'eficàcia en la pròpia manera de treballar i té una inquietud constant per millorar i créixer professionalment. Tots els anys cada docent dedica un mínim de 50 hores a la participació en cursos, jornades i projectes d'investigació nacionals i  internacionals sobre les diferents àrees docents, les noves tecnologies i l’assessorament personal.

El col·legi compta amb les instal·lacions i els mitjans materials adequats, així com amb un Sistema de Gestió de Qualitat que, conforme a la NORMA UNE-EN ISO 9001:2008, té l'objectiu de garantir la qualitat en els seus serveis, la millora contínua i la satisfacció dels qui formen part de Pineda. El col·legi està acreditat amb el Diploma de nivell de desenvolupament del model EFQM de qualitat i amb el Segell d'Excel·lència Europea atorgat per BVQI.

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda