Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Atenció personalitzada

L'atenció personalitzada és part de l'essència del nostre col·legi, per això cada alumna té una preceptora que l’aconsella i orienta perquè actuï lliure i responsablement i adquireixi la maduresa personal.

De la mateixa manera, a través de l'Escola de Pares i de les entrevistes amb la tutora, oferim a les famílies un acompanyament en la tasca d'educar a les seves filles. Quan família i col·legi són dos àmbits equilibrats i coherents en els principis, s’estableixen les bases més fermes per a una educació de qualitat.

A través del nostre Programa de formació en valors, la preceptora dissenya amb l'alumna un projecte de desenvolupament personal d'acord amb els pares, amb els quals es procura tenir una unitat de criteris i d'acció educativa.

El Programa de formació en valors de cada curs està disponible per als pares del col·legi a l’entorn virtual.

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda