Carrer dels Joncs 1
08902 L'Hospitalet de Ll. ( Barcelona )
Tel: 93 263 79 90 Correus electònics info@pineda.es | ampa@pineda.es
 
Contacte
 
CA ES

Un Projecte de llengües a Primària: ComunicARTE i ComuniCA'T

Un Projecte de llengües a Primària: ComunicARTE i ComuniCA'T

ComunicARTE i ComuniCA'T són uns Projectes d' ensenyament de la llengua castellana i catalana que es recolzen en metodologies basades en Projectes de comprensió que desenvolupen les inteligències múltiples de l'alumne i potencien la cultura del pensament i el treball cooperatiu. 

Cada curs es realitzen dos Projectes de català i dos de castellà que, interrelacionats, desenvolupen les capacitats dels alumnes amb els continguts propis del curriculum.

L'alumne fa visible el seu pensament mitjançant unes rutines que es van realitzant de manera sistemàtica i arriben a la metacognició dels seus aprenentatges, d'aquesta manera aconseguim que arribin a un pensament crític i creatiu.

 

Continguts relacionats

Mapa Web
Tel. 93 263 7990 Pineda